Misyon
 • Sanatsal ve kültürel bilgi ve değerler ile donanmış duyarlı ve yetkin öğrenciler yetiştirmek.
 • Türkiye'de sanat tarihi araştırmalarını, disiplinini uluslararası ortama taşımak ve bilimsel gelişmelere açık araştırmacı yetiştirmek.
 • Özerk ve sorgulayıcı düşünceyi benimsetmek, bilgi üretimini evrensel boyuta yaymak.
 • Kültür varlıklarını ve sanat değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarma bilincini oluşturmak.
 • Ülkemizdeki kültür/sanat birikiminin belgelenmesi bilincini sağlamak. Bu birikimin evrensel ortama katkılarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak, tartışmak.
 • Kültür ve sanat varlığının benimsenmesi ve korunması için yönlendirici olmak, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarında sanat tarihçilerinin görev almasında öncülük etmek.
 • Devlet örgütlerinde ve sivil toplum kuruluşlarında belirlenecek politikalara kamuoyu oluşturarak katılmaktır.
Vizyon
 • Bölümümüzün uluslararası düzeyde özdeşleri ile paydaş duruma gelmesi.
 • Eğitim kalitesinin çağdaş bilgi teknolojileri ile güncellenerek yükseltilmesi ve uluslararası ölçütlerde bilgi üretilmesi.
 • Lisans ve lisansüstü eğitim programlarında sorgulayıcı ve yaratıcı bilimsel yaklaşımı geliştirecek nitelikte çalışmalarla uluslararası düzeyde sanat tarihi ve diğer sosyal bilimler alanlarında etkin olmak.
 • Kültürel değerlerin halkımızca benimsenmesini ve korunmasını sağlamak.